Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

THE WATER PROJECT  KIRUDI      AMAZI      20.4 x102 cm


HEBREW         WATER           24.4 x 81.6 cm

FRENCH            L'EAU       20.4 x102 cm 


ETHIOPIAN        WATER       24.4 x 40.8cmARMENIAN          WATER            20.4 x102 cm


KURDISH       AV          24.4 x 40.8cm


D' WAASSER LUXEMBURGISCH  24.4 x183.6 cm 


D' WAASSER LUXEMBURGISCH  73.2x61.6 cm 


ARABIAN      WATER       24.4 x102 cm    


ENGLISH               THE WATER                             73.2 x 61.6 cm          #2


ENGLISH               THE WATER                             73.2 x 61.6 cm           #1 


ITALIAN            L’ ACQUA             24.4 x142.8 cm


NORWEGIAN          VANN            24.4 x81.6 cm


ALBANIAN        UJI      24.4 x 61.6 cm


VIETNAMESE     THUỶ     24.4x81.6cm 


 LINEAR-B            THE  WATER      24.4 x 40.4 cm


THE WATER      ENGLISH        24.4 x 173.2cm 


RUSSIAN                    BOДA                 24.4 x81.6 cm 


SUAHILI  04 MAJI 24.4 x81.6 cmWATER         BERBERE        24.4x81.6cm


VIZ        HUNGARIAN    24.4 x 61.2 cm


TO YΔΩΡ        GREEK      24.4 x 122.4cm


DAS WASSER        GERMAN         24.4 x 193.6cm


DAS   WASSER    GERMAN    61.2 x 73.2cmTHE WATER      TAI       24.4 x 40.4cm