Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

ART ATHINA 2016 THE MEMORY at 40 languages 179x795cm Varius materials each letter ~24.4 x ~20.4cm


ART ATHINA 2016


THE MEMORY at 40 languages 179x795cm  Varius materials  each letter  ~24.4 x ~20.4cm


THE MEMORY at 40 languages 179x795cm  Varius materials  each letter  ~24.4 x ~20.4cm


Varius materials  each letter  ~24.4 x ~20.4cm


Varius materials  each letter  ~24.4 x ~20.4cm