Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

LINEAR Β MEMORY 24.4 x 61.6cm ma-na-ma me-ne-me mi-ni-mi


LINEAR Β MEMORY  24.4 x 61.6cm  #3   me-ne-me   


LINEAR Β MEMORY  24.4 x 61.6cm  #2 ma-na-ma   

LINEAR Β MEMORY  24.4 x 61.6cm  #1  mi-ni-mi