Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

MEMORY DAS GEDACHTNISS / DIE ERINNERUNG / GERMAN D' ERINNARIG BERNESEDAS GEDACHTNISS      GERMAN MEMORY       24.4 x 285.6cm 


DAS GEDACHTNISS 3x4              73.2x102cm


DAS GEDACHTNISS 4x4            97.6x81.6cm


DAS GEDACHTNISS 5x3        122x 61.2cm

DIE ERINNERUNG  German2      24.4 x 265.2 cm


DIE  ERINNERUNG   German2      48.8x142.8 cm  


DIE ERINNERUNG    GERMAN2   73.2 x 102 cm


DIE ERINNERUNG   GERMAN2     122 x 61.2 cm


D' ERINNARIG   BERNESE  24.4 x 224.4cm


D'  ERINNARIG      BERNESE     97.6 x 61.2cm


D' ERINNARIG    BERNESE    73.2 x 81.6cm