Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

D’ERËNNERUNG LUXEMBOURGISH


D’ERËNNERUNG    24.4 x 244.8 cm


D’ERËNNERUNG    73.2 x 81.6cm


D’ERËNNERUNG   LUXEMBOURGISH     97.6 x 61.2cm


D’ERËNNERUNG   48.8x146.4cm