Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

Memory OWL art space ( project in progress )Varius materials  each letter  ~24.4 x ~20.4cm


MEMORY. . . Greek, Armenian,Latin,Ottoman,Hebrew,Russian
Varius materials  each letter  ~24.4 x ~20.4cmMEMORY. . . Latin,Armenian,Greek,Ottoman,Russian,Hebrew.
Varius materials  each letter  ~24.4 x ~20.4cm


Memory   CHINESE - JAPANESE   ( 24.4x20.4cm  each letter )Memory  MI NI MI  Linear B  ( 24.4x20.4cm  each letter )