Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

CHINESE MEMORY 24.4 x 40.8 cmCHINESE MEMORY 24.4 x 40.8 cm


MEMORY     Chinese simple       24.4 x 40.8cm


Αρχειοθήκη ιστολογίου