Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

LUXEMBURGISCH D' WAASSER 73.2x61.6 cm KURDISH AV 24.4 x 40.8cm


KURDISH       AV          24.4 x 40.8cm


D' WAASSER LUXEMBURGISCH  73.2x61.6 cm 


D' WAASSER LUXEMBURGISCH  24.4 x183.6 cm